Onze kernwaarden

Kernwaarden

  • We leiden op tot zelfstandige kinderen waarbij het eigenaarschap steeds meer bij hen komt te liggen, samen verantwoordelijk.
  • We zijn een school in het groen wat wij nadrukkelijk betrekken in ons onderwijs.
  • Wij bieden kinderen een veilig pedagogisch klimaat waarin respectvol met elkaar omgaan een kernwaarde is. Een omgeving waarin we zorgen voor elkaar en de omgeving.
  • We laten kinderen leren in een brede context en in samenwerking met elkaar, groep overstijgend.
    Iedereen heeft andere talenten, we laten kinderen leren vanuit hun eigen talent.
  • Op Sint Jozef kent iedereen elkaar; iedereen helpt elkaar en iedereen is voor iedereen verantwoordelijk.