Gezonde school

Milieu en natuur

Gezondheid is belangrijk, bij velen het allerbelangrijkst. Basisschool Sint Jozef heeft daarom de ‘projectgroep Gezonde School’ opgericht, bestaande uit leerkrachten en ouders. Inmiddels prijkt het vignet Gezonde School trots op de voorgevel.


Om het vignet te bemachtigen, kiest een school minimaal een van de thema’s van het kwaliteitskeurmerk. Sint Jozef heeft het thema ‘milieu en natuur’ helemaal uitgewerkt en is inmiddels een vast onderdeel in het onderwijsprogramma. “Er is nu structureel aandacht voor onze leefomgeving. In het schoolgebouw letten we op ventilatie en CO2-waarde, maar bijvoorbeeld ook op geur en stoffigheid. We stimuleren de kinderen om te voet of op de fiets naar school te komen”. De school beperkt afval en is zelfs een inzamelpunt voor gebruikte spullen. Hier maken ze weer iets moois van.

De keuze voor het thema ‘milieu en natuur’ past perfect bij de omgeving: rondom de school zijn veel weiden en bomen. Er is een nabijgelegen geadopteerd bos, dat de school schoon houdt en snoeit. Op de speelplaatsen, waar leraren in de zomermaanden geregeld buiten les geven, staan ook bomen. “Als het binnen warm wordt, kunnen we fijn uitwijken naar een beschutte plek buiten”.

Dit schooljaar wil de projectgroep een tweede thema toevoegen aan de Gezonde School. Ze richten zich op ‘sport en beweging’, waarbij vooral het schoolplein de kinderen meer moet gaan uitnodigen om te bewegen. Daarnaast krijgen alle leerlingen elke week gymles van een vakleerkracht en kunnen ze deelnemen aan naschoolse sportactiviteiten.