Onze kernwaarden

  • We leiden op tot zelfstandige kinderen waarbij het eigenaarschap steeds meer bij hen komt te liggen, samen verantwoordelijk.
  • We zijn een school in het groen wat wij nadrukkelijk betrekken in ons onderwijs.
  • Wij bieden kinderen een veilig pedagogisch klimaat waarin respectvol met elkaar omgaan een kernwaarde is. Een omgeving waarin we zorgen voor elkaar en de omgeving.
  • We laten kinderen leren in een brede context en in samenwerking met elkaar, groep overstijgend.
    Iedereen heeft andere talenten, we laten kinderen leren vanuit hun eigen talent.

Op Sint Jozef kent iedereen elkaar; iedereen helpt elkaar en iedereen is voor iedereen verantwoordelijk.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren