Jaarverslag en Jaarplan

Het jaarverslag geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten die we als we school hebben ondernomen op het gebied van onderwijs en onderwijsvernieuwingen. U leest in het Jaarverslag 2013-2014 hoe de voornemens en plannen uit het jaarplan 2013-2014 geconcretiseerd zijn, welke resultaten het heeft opgeleverd en hoe we in het schooljaar 2014-2015 hier verder mee gaan.

Het jaarverslag van het schooljaar 2013-2014 en het (nieuwe) jaarplan van het schooljaar 2014-2015 komen tot stand in overleg met de staf en is besproken binnen het team, de MR en met de directeur en MT team.

Het schoolplan is te downloaden door op onderstaande link te klikken.

Jaarverslag 2013-2014 & Jaarplan 2014-2015 Jozef