Open Dag
Zaterdag 20 februari jl. was er een Open Dag op onze school.

De opkomst was geweldig zowel van onze eigen kinderen als van eventuele nieuwe leerlingen. Het enthousiasme was overweldigend. Bij binnenkomst werd iedereen welkom geheten door een oud-leerling en werd een knipkaart overhandigd. Hierop stonden 4 activiteiten die de leerlingen konden doen.

Zo was er door een van de ouders een springkussen ter beschikking gesteld, dat vanwege het weer in de gymzaal stond. In de aula konden de leerlingen een potje verven waarna er een lentebolletje in geplant werd. Verder was er natuurlijk iets te eten en te drinken.

De rondleidingen werden door eigen leerlingen verzorgd die dit met verve deden. Bij deze willen wij nogmaals de mensen van de oudervereniging, de ouders, de leerlingen en oud-leerlingen van harte bedanken. Zonder hun inzet was deze gezellige middag niet mogelijk geweest.

|||||||||||||||||||||||||

Folder Open Dag 20-02-2016

Voor informatie over de Open Dag klikt u op de bijgevoegde link:
Folder Open Dag 20-02-2016

|||||||||||||||||||||||||

Carnaval op school

Op vrijdag 5 februari was het zover: school Carnaval. De leerlingen waren er helemaal klaar voor, pakjes klaar, optredens geoefend! We begonnen in de klas, ieder met een eigen programma; in sommige klassen werd nog even geverfd, in een andere klas werd een spelletje gespeeld, en er werd al enthousiast gezongen. Het was de bedoeling dat er eerst nog even bordspelletjes werden gespeeld, maar het enthousiasme was zo groot dat de leerlingen meteen in de polonaise naar de aula gingen. Toen werd spontaan het programma aangepast. Er werd gezongen en gedanst.

Na de pauze vormden alle leerlingen een erehaag en werden prins Leroy en prinses Nathalie, prins Marco en prinses Kelly én jeugdprins Stan I feestelijk naar binnen begeleid. Daar volgden hele professionele optredens, verzorgd door eigen leerlingen!! In de pauze werd limonade en chips uitgedeeld.

Na het tweede deel van de optredens kregen de leerlingen nog allemaal een zwaaihandje mét licht, en werd verder gehost.

Toen het dan uiteindelijk ( aan alles komt een einde) toch 12 uur was, kregen de leerlingen een zakje friet (gezonde!!).

Het was een geslaagde, gezellige ochtend!

Wij willen iedereen die hieraan heeft meegeholpen dan ook van harte bedanken voor hun tijd en inzet!!

Hieronder in een van de fotomappen vindt u een compilatie van de carnavalsochtend.

|||||||||||||||||||||||||

Start project “Middeleeuwen”

Voor de groepen 5 t/m 8 ging op maandag 11 januari het nieuwe project Middeleeuwen van start.

De groepen 1 t/m 3 hadden een lichte voorsprong: zij waren al een week eerder gestart met het thema “Ridders en prinsessen”.

Ook Emily, Dennis, Elke en Willow waren al een paar dagen eerder begonnen  want zij hadden de taak gekregen om het sprookje ”De rattenvanger van Hamelen” samen met de kleuters in te oefenen.

Alle kinderen en vele (groot)ouders hadden zich maandagochtend verzameld in de aula waar juf Monique een korte inleiding gaf op het Middeleeuwse sprookje. Hierna werd het verhaal verteld door de vier leerlingen uit groep 5/6 terwijl de kinderen uit groep 1-2 het verhaal speelden.

Gelukkig  is onze school nu rattenvrij zodat we de komende weken veel kunnen leren  en veel plezier kunnen beleven aan dit nieuwe project!

Emily, Dennis, Elke en Willow bedankt voor jullie inzet!

Hieronder in een van de fotomappen vindt u een compilatie van de opening van het project.

||||||||||||||||||||||||

Kerstviering donderdag 17 december 2015

Donderdag 17 december werd `s avonds kerstfeest gevierd. De kinderen van onze school en enkele nog niet schoolgaande kinderen konden kiezen uit de workshops kerstkoken, kerstknutselen, kerstmuziek, kerststukjes maken en het kerstverhaal spelen.

Na een uurtje oefenen, koken en bakken, zingen en muziek maken, knutselen en bloemschikken konden de ouders, broers, zussen en grootouders genieten van de resultaten.

Het kerstverhaal werd opgevoerd, kerstliedjes werden gezongen, knutselwerkjes en kerststukjes werden bewonderd en van de kersthapjes werd gesmuld.

Het was een gezellige en geslaagde avond mede dankzij de muzikale ondersteuning van Brigiet en Anouk van Schie en Kay Duits en de hulp van vele ouders en stagiaires Demi en Hannah.  Hartelijk dank voor jullie tijd en inzet!

Hieronder in twee fotomappen vindt u een volledig fotoverslag van de kerstviering 2015.

||||||||||||||||||||||||

Bezoek Continium Kerkrade

Donderdag 17 december zijn de groepen 5 t/m 8 naar het Continium in Kerkrade geweest. Dit bezoek was de afsluiting van het project “communicatie”.

In het Continium werden we verwelkomd door 2 hostessen die ons de planning van de ochtend vertelden.

Groep 5/6 bezocht als eerste de tentoonstelling over de Smartphone, groep 7/8 startte in de Explore zone waar o.a. het Time Warp theater is waar je ‘vliegt door de tijd”, Dit a.d.h.v. een film waarin de geschiedenis getoond wordt vanaf de oerknal tot aan een toekomstvisioen. Na 45 minuten hadden we een korte pauze waarin de meegebrachte ‘tienuurtjes’ konden worden opgegeten.

Daarna wisselden de groepen en was het de beurt aan groep 7/8 om alles te leren over het ontstaan van de mobiele telefoon, en voor groep 5/6 om te gaan ‘exploren.’

Het was een heel leerzame, zelf-ontdekkende morgen, waar de leerlingen ook actief mochten uitproberen hoe alles werkte.

De leerlingen waren enthousiast en de begeleiders ook. Het bezoek is zeker voor herhaling vatbaar.

Onnodig te zeggen dat deze activiteit niet mogelijk was geweest zonder de hulp van diverse papa’s, mama’s en opa’s.

Heel hartelijk bedankt hiervoor; namens alle leerlingen en de beide leerkrachten.

Juf Marion

Hieronder in een van de fotomappen vindt u een compilatie van het bezoek aan het Continium in Kerkrade.

|||||||||||||||||||||||||

Sint bezoekt de Sint Jozefschool in Oost-Maarland op 4 december 2015

De kinderen lopen naar De Moosjtum om Sint af te halen, maar grote schrik, hij is er niet!

Gelukkig vinden we Sint op de speelplaats. Zijn wens is een Nederlands verjaardagsfeest en die laten wij in vervulling gaan door verjaardagsliedjes en cadeaus. En daar hoort natuurlijk een verjaardags- pepernotentaart bij.

Sint verwelkomt eerst de niet-schoolgaande kinderen in de aula en bezoekt daarna de groepen 1/2/3 en 4.

Ondertussen houden de groepen 5 t/m 8 surprise. Ook deze kinderen worden vereerd met een bezoek van Sinterklaas en zijn pieten.

Hieronder in een van de fotomappen vindt u een compilatie van het sinterklaasbezoek.

|||||||||||||||||||||||||

Schooljudolessen

Op donderdag 24 september zijn in alle groepen de lessen van het schooljudo gestart. Alle leerlingen hebben hun diploma behaald zoals u hieronder kunt zien. We willen iedereen feliciteren met het behaalde resultaat.

IMG_5934  IMG_5936

|||||||||||||||||||||||||

Start project “Communicatie”

Maandag 2 november is het nieuwe project “communicatie” van Alles-in-1 geopend.

Op de speelplaats stonden allemaal flessen met daarin briefjes; flessenpost.

Met behulp van de leerlingen werden alle flessen verzameld. Op de briefjes in de flesjes stonden letters.

Toen de leerlingen deze in de juiste volgorde hadden gezet, ontstond het woord communicatie.

Vervolgens werd besproken wat dit woord betekent en werden er nog een aantal spellen gedaan die allemaal met het overbrengen van informatie hadden te maken, verbaal of non-verbaal. Er waren zelfs enkele ouders die meededen!

De komende weken zal veel in het teken staan van communicatie. Ideeën zijn altijd welkom. Wilt u een keer een groepje begeleiden tijdens een uitstapje, dan kunt u zich t.z.t. altijd opgeven.

Hieronder in een van de fotomappen vindt u een compilatie van de opening van het project.

|||||||||||||||||||||||||

Afsluiting project “Amerika, Australië, Antarctica en oceanen”

Op vrijdagmorgen 23 oktober was de gezamenlijke afsluiting van het project: Amerika, Australië, Antarctica en Oceanen. Alle kinderen hadden kunnen kiezen uit 5 workshops. De keuzes waren: sport, koken, dans, dot-painting en borduren. Alle onderwerpen hadden betrekking op het bovengenoemde thema. Twee activiteiten werden daadwerkelijk toegewezen.

Gedurende twee uur waren de leerlingen o.l.v. diverse ouders en leerkrachten druk bezig met hun opdrachten. Om 11.00 uur werd verzameld in de aula waar de ingestudeerde dansen werden uitgevoerd en waarna alle lekkernijen werden geproefd.

Daarna konden de ouders de werkstukken en de knutselwerkjes van de kinderen bewonderen. Als afsluiting zong groep 5/6 nog een Surinaams liedje genaamd: “Srananglied”.

We willen graag alle ouders hartelijk bedanken voor hun inzet en tijd gedurende dit eerste project!

Hieronder in een van de fotomappen vindt u een compilatie van de afsluiting van het project.

|||||||||||||||||||||||||

Kinderboekenweek 2015

Donderdag 8 oktober werd op school de Kinderboekenweek geopend.

Vanwege het slechte weer werd iedereen verzameld in de gymzaal.

Daar vertelde juf Marion dat dit jaar alweer voor de 61e keer een kinderboekenweek werd gehouden met als doel kinderen te laten zien dat lezen én leuk én leerzaam is.

Het thema van dit jaar is “raar maar waar”, waarin boeken over wetenschap, natuur en techniek centraal staan. Je zou denken ‘wat een saai en moeilijk thema!”

Maar nee hoor; het kinderboekenweek geschenk ( dat je gratis krijgt bij aankoop van een boek van minimaal 10 euro) gaat over de jongen Ro die samen met een vriendje allerlei uitvindingen doet om zijn moeder te bevrijden die ten onrechte in de gevangenis zit.

En als iets per ongeluk lukt dan is dat per ongelukt. En zo heet het boek dan ook dat geschreven werd door Simon van der Geest.

Voor de kleuters is er het leuke prentenboek van Mies van Hout “Speeltuin” . Zij neemt je mee op een tocht door de wonderlijkste werelden. Klauter op je vingertoppen mee door de bomen, zoek je weg over de krokodillenrivier en dwaal rustig door de bramentuin. Kijk uit voor de afgrond! Geen nood, we springen gewoon van wolk naar wolk en roetsjen daarna van de berg.

Tot slot zongen en dansten alle leerlingen mee met het liedje van de kinderboeken-week “raarmaarwaar” van Kinderen voor kinderen.

Daarna verlieten de leerlingen groep voor groep de gymzaal en gingen ze naar de aula voor de Grote Boekenruilbeurs. Er was keus genoeg en iedereen vond dan ook snel een nieuw, leuk boek!

Wij wensen iedereen veel leesplezier toe, niet alleen in deze week, maar altijd!

Want lezen is leuk !

Juf Marion

Hieronder in een van de fotomappen vindt u een aantal foto’s van de start van de Kinderboekenweek

|||||||||||||||||||||||||

Aanbieden petitie

Donderdag 1 oktober werd, onder grote belangstelling van ouders, leerlingen en het team, een petitie aangeboden aan dhr. Johan Linckens, lid van het College van Bestuur.

Tevens was onze interim-directeur, mevr. Astrid  Claessens, aanwezig.

De ouders van de school hebben afgelopen schooljaar hard gewerkt om ons leerlingaantal te verhogen. Dit hebben ze gedaan door actief te werven, mensen persoonlijk te benaderen, flyers en ballonnen uit te delen, en allerlei activiteiten te bedenken om onze school nog aantrekkelijker te maken.

Dit is gelukt!

De teller staat op 74 leerlingen, en daardoor zijn we voorlopig (voor 4 jaar) uit de gevarenzone!

Deze winst, zijnde 12%, willen de ouders graag vertaald zien in extra formatie voor de school. Vandaar deze petitie!

Het schoolplein was versierd met banners en spandoeken, gele ballonnen waren opgehangen en de aanwezige kinderen hadden ook allemaal een ballon in hun handen.

Klokslag 18.00 uur werd de schoolbel geluid en werd de petitie aangeboden door mevr. Geanne Janssen aan dhr. Linckens met het verzoek nog eens goed te gaan rekenen voor extra formatie.

Tevens werd een taart overhandigd met de tekst “Hoera, 74 leerlingen”.

Deze kon tijdens het overleg van directie met team en MR genuttigd worden.

De aanwezige leerlingen kregen na afloop ook nog iets lekkers.

DSC_0854

Hierboven het moment van het overhandigen van de petitie aan Johan Linckens. Hieronder in een van de fotomappen vindt u meer foto’s.

|||||||||||||||||||||||||

Netherlands American Cemetery and Memorial

Vanmiddag (25-9-2015) waren de groepen 5-6-7 en 8 te gast op het Amerikaans kerkhof in Margraten. Deze excursie was gepland in het kader van het project ‘Amerika, Australië, Antartica en de Oceanen.

Rond 13.30 uur meldden we ons bij de receptie waar onze 2 begeleiders al wachtten. De groep en de ouders die waren meegekomen, werden in 2 groepen verdeeld. Een groep kreeg meteen audioapparatuur en liep meteen naar het graf van David Cameron. De andere groep begon bij de muur waar de namen van  vermiste soldaten op staan. Ze kregen daar de opdracht om 2 keer een naam van een soldaat op te zoeken. Bij deze 2 soldaten kregen we het verhaal te horen over hoe ze deze soldaten jaren na de oorlog nog gevonden hadden. Bij hun naam stond als teken hiervan een kleine rozet.

Daarna liepen we tussen de mooi verzorgde kruisen door op zoek naar de 4 vrouwen die er begraven liggen. Bij ieder kruis hoorden we het verhaal; vaak enorm zielige verhalen hoe deze vrouwen door pech het leven verloren hadden.

Ook kregen we uitleg bij het 8301E graf; van een generaal waarvan de familie perse wilde dat hij in Margraten begraven werd. Uiteindelijk kwam dit verzoek zelfs bij president Clinton terecht en uiteindelijk kwam de toestemming om hem in Margraten te begraven.

Daarna wisselden de groepen en kreeg de andere groep de audioapparatuur. Hierop stond het levensverhaal van David Cameron (?). Tijdens het verhaal liepen we van zijn graf naar de muur waarop een enorme landkaart geschilderd is waarop de troepenbeweging van de laatste oorlogsmaanden te zien is.

Het was een boeiende, zonnige middag die veel te snel om was.

Graag willen we alle vaders en moeders bedanken die ons gebracht en gehaald hebben.

Juf Marion en Meester Robert.

Hieronder in een van de fotomappen vindt u een compilatie van het bezoek aan Amerikaanse kerkhof in Margraten.

|||||||||||||||||||||||||

Schooljudolessen

Op donderdag 24 september zijn in alle groepen de lessen van het schooljudo gestart.

De kinderen krijgen de komende 5 weken elke week een uur judo gefinancierd door de provincie.

Alle leerlingen krijgen gedurende de lessen een echt judopak aangemeten en de beginselen van deze sport worden aangeleerd.

Vandaag zijn enkele Japanse termen aan bod geweest en heeft iedereen al een paar technieken geoefend.

Wij hopen dat iedereen veel plezier zal beleven aan deze extra sportlessen!

Hieronder in een van de fotomappen vindt u een compilatie van de eerste judolessen.

|||||||||||||||||||||||||

Start schooljaar 2015-2016

Op 31 augustus werd door de kinderen, ouders en leerkrachten het nieuwe schooljaar feestelijk geopend.

Allereerst werd iedereen welkom geheten. Een speciaal woord van welkom was er voor de 13 nieuwe kinderen die dit schooljaar op onze school starten.

Voor een leerling was het zelfs een zeer speciale dag; Luc uit groep 5 was jarig op de eerste schooldag. Hij werd natuurlijk extra in het zonnetje gezet en er werd door iedereen voor hem gezongen.

Toen werd het langzaam tijd om te beginnen. Het schooljaar werd geopend met het liedje “Klaar voor de start”, waarna elke klas naar binnen ging. Binnen wachtte voor iedereen een lekkere krentenbol. Ook voor de ouders was er gelegenheid om een kop koffie te drinken en om even bij te praten.

Al snel zaten alle leerlingen op hun plek

Wij wensen iedereen een zeer fijn en educatief schooljaar toe

Team St. Jozef

Hieronder in een van de fotomappen vindt u een compilatie van de start van het nieuwe schooljaar


Afsluiting schooljaar 2014-2015

Op 17 juli hebben we samen de laatste schooldag ingeluid. Groep 8, die echt voor de laatste keer officieel het schoolplein zou betreden, werd met trompetgeschal en met een erehaag welkom geheten.

Daarna volgde het afscheid van juf Marlou. Na 13 jaar werkzaam te zijn geweest op onze school gaat zij nu lesgeven op de St. Martinusschool in Gronsveld. Wij wensen haar heel veel succes op haar nieuwe werkplek.

Tot slot volgde de jaarlijkse barbecue. Onze oudervereniging was al vroeg in de weer met de voorbereidingen. Daarna zijn de kinderen van de school op verschillende plekken eten gaan bereiden bij ouders thuis. Rond 12.00 uur was iedereen weer terug en konden we aan tafel.

Wij bedanken de oudervereniging en alle hulpouders voor de hulp het afgelopen jaar!

Een fijne vakantie en tot 31 augustus.

Hieronder in een van de fotomappen vindt u een compilatie van de afsluiting van het schooljaar


Schoolreis groep 1 t/m 7 donderdag 25 juni 

Op donderdag 25 juni is groep 1 t/m 7 op schoolreis gegaan. U kunt hiervan een verslag lezen en foto’s bekijken door te klikken op de link: Schoolreis Bokrijk 25-06-2015


Start thema: DIEREN Alles-in-1

* Op maandag 18 mei was de opening van het laatste project van dit schooljaar: dieren.

Samen met de leerlingen werd er een heus bijenhotel geopend. Dit hotel bestaat uit een kast met allemaal ramen erin. De ramen zijn door de leerlingen gevuld met materiaal (met dank aan Emiel, Claire en Guy) waar bijen zich thuis voelen. We hopen dan ook dat er snel bijen zullen zijn die zich hier willen nestelen!

Wij hopen dat iedereen veel zal leren en veel plezier zal beleven aan dit project met alle gastlessen en uitstapjes die daar bij horen!

Hieronder in een van de fotomappen vindt u een compilatie van de opening.

* Op vrijdag 22 mei heeft, met het oog op het project dieren, de dierenambulance een bezoekje gebracht aan onze school.

Achter op het veldje werd de leerlingen van de groepen 5/6 en 7/8 verteld wat de werkzaamheden zijn van deze instantie.

Onze leerlingen maakten ook kennis met allerlei dieren die bij de dierenambulance terecht zijn gekomen. Hier zaten exemplaren bij waar niet iedereen dagelijks mee in aanraking komt! Dit kunt u op de foto’s wel zien.

Het was een leerzame, zonnige en diervriendelijke middag!

Hieronder in een van de fotomappen vindt u een compilatie van de opening.


Koningsdag 24 april 2015

Vrijdag 24 april hebben de leerlingen van de bovenbouw deelgenomen aan de koningsspelen bij de golfclub in Cadier en Keer.

Het ochtendgedeelte bestond uit allerlei verschillende soorten golfspelletjes. Iedereen was druk in de weer met hun clubs om balletjes in de holes te slaan, balletjes door poortjes te mikken, balletjes op een stoffen dartbord te mikken enz.

Hierna was er een pauze waarbij we lekker onze lunch hebben opgegeten. Iedereen kreeg ook nog en lekkere appel van de kar van “Met fruit erop uit”.

Na de pauze, in de middag, werden de groepen opgedeeld. Groep 7/8 mocht als eerste maskers maken, daarna zeepbellen blazen en tot slot toneel spelen.

Groep 5/6 Begon ook met maskers maken, vervolgens percussie en tot slot ook toneel spelen.

Door het geweldige weer, de vele hulpouders en de enthousiaste inzet van onze leerlingen was het een fijne, sportieve/culturele dag!

Hieronder in een van de fotomappen vindt u een compilatie van die dag.

GetSporty Jaaroverzicht
Vanaf het begin van het schooljaar worden er in de gehele gemeente Eijsden-Margraten naschoolse sportactiviteiten aangeboden onder de naam GetSporty. Het programma wordt elke keer weer geactualiseerd op de website www.eijsden-margraten.nl > wonen en leven > GetSporty.

De naschoolse activiteiten worden allemaal aangeboden door ervaren trainers in de sport in samenwerking met de gemeente Eijsden-Margraten en Go for Gold Kids (www.goforgoldkids.nl).

Wil je meedoen aan een van de naschoolse sportactiviteiten geef je dan minimaal 3 dagen van te voren op via e-mail bij de combifunctionaris sport Stephan Nolte stephannolte@eijsden-margraten.nl

De kosten voor deelname zijn € 2,00 per keer, deze betaal je aan het begin van de les aan de trainer.

U kunt het programmaoverzicht tot aan het einde van het schooljaar bekijken door te klikken op de link: Programma GetSporty


Welkom op de website van basisschool  St. Jozef!

Hier kunt u alles vinden wat u wilt weten over onze school.

Zinvolle informatie, handige weetjes en leuke foto’s.

Kijk gerust eens rond en laat ons weten als u nog leuke ideeën heeft.

Bent u aan het rondneuzen en wilt u terug naar het begin dan klikt u op home.

Uitgebreide informatie over de school kunt u vinden in de Schoolgids en in de Schoolkalender.

Deze documenten vindt u bij Actuele informatie.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen