Sint Jozef Schoolplan 2015-2019

Dit schoolplan geeft een kernachtige beschrijving van de meerjarig strategische keuzen op school- en bovenschools niveau voor 2015 – 2019. Ons schoolplan is in eerste instantie een intern instrument en biedt houvast bij gemaakte beleidskeuzes en bij de planning en uitvoering van ons beleid. In tweede instantie dient het schoolplan om verantwoording af te leggen naar het eigen bevoegd gezag en aan de inspectie van onderwijs.

Het schoolplan is te downloaden door op onderstaande link te klikken:

Schoolplan Jozef 2015-2019

In het kader van de wet op het passend onderwijs stellen alle scholen een School Ontwikkel Plan (SOP) op.

Het School Ontwikkel Plan (SOP) is te downloaden door op onderstaande link te klikken:

SchoolOntwikkel Plan (SOP) Jozef 2016