Schoolgids

De schoolgids is niet alleen bedoeld om ouders te informeren die nú kinderen op onze school hebben, maar ook voor ouders met toekomstige leerlingen. Deze gids is een middel om verantwoording af te leggen over de kwaliteit van het onderwijs, de manier van werken, de doelstellingen en geeft een beter zicht op de alledaagse gang van zaken op onze school.
Wij willen dat uw kind heel veel leert en met plezier naar school gaat. We doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. Deze schoolgids is een belangrijk hulpmiddel om samen met u dit doel te verwezenlijken.
Daarom hopen wij dat u deze gids aandachtig en met plezier zult lezen.
Je kan de schoolgids hieronder vinden:

Schoolgids 2018-2019