Overblijven

Elke Nederlandse basisschool is wettelijk verplicht om faciliteiten (ruimte, licht, verwarming en de speelplaats) te bieden.

De verantwoordelijkheid voor het overblijven is in handen van het schoolbestuur. Een aantal ouders begeleiden de kinderen tijdens het overblijven, eten met hen en houden toezicht. Overblijvers blijven ten alle tijden op het schoolterrein. Het overblijven is niet gratis. De extra kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de ouders.

De overblijfouders verstrekken drinken tijdens het overblijven. Dit in verband met de milieueducatie, minder afval, maar ook dat de drankjes zeker in de warme periode van het jaar gekoeld en vers kunnen worden gedronken.

De kosten van het overblijven:

10 rittenkaart € 15,00 of 20 rittenkaart € 30,00. Incidenteel overblijven €  1,50  per keer.    

De regels die voor het overblijven gelden zijn:

     • De overblijfkrachten zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken. Doorgaans zijn er twee overblijfkrachten aanwezig. Het is mogelijk dat kinderen van het overblijven worden uitgesloten als zij zich niet aan de regels houden. Dit in overleg met de betreffende ouders
     • Gedraag je aan tafel net zo netjes als thuis. Blijf dus zitten totdat iedereen klaar is
     • De overblijfruimte dient netjes achtergelaten te worden
     • Het is niet toegestaan om tijdens het overblijven in de gangen of in de klassen te zijn
     • De overblijfouders geven een teken wanneer de kinderen (wanneer alles netjes is opgeruimd) naar buiten gaan. Op dat moment gaan alle kinderen naar buiten. Er blijven dus geen kinderen in de overblijfruimte spelen
     • De kinderen mogen bij het overblijven niet naar hun eigen klas
     • Bij regenweer wordt in de gymzaal gespeeld. Deze kinderen gaan dan vanaf 12.55 uur, op teken van de overblijfkracht, rechtstreeks naar hun eigen klaslokaal
     • Om 12.45 uur dient het overblijfspeelmateriaal opgeruimd te zijn

Onderstaande overblijfouders zijn op de volgende dagen aanwezig:

Maandag Angelique Cruts & Thera Rozenhout
Dinsdag Fabiënne Plaisier & Juliëtte Magermans
Donderdag Jacqueline Fey & Thera Rozenhout
Vrijdag Angelique Cruts & Juliëtte Magermans

Voor eventuele opmerkingen of vragen kunt U terecht bij Thera Rozenhout of Robert Houben