Sint Jozef: een fijne (dorps)school

Basisschool Sint Jozef | Sint Jozefstraat 38, Oost-Maarland, Eijsden

De Sint Jozefschool is een dorpsschool met een katholieke identiteit, gelegen in een rustige en natuurlijke omgeving, die haar leerlingen hoofdzakelijk ziet toestromen uit de dorpskernen Oost, Maarland en Eijsden. Onze school maakt deel uit van de “Stichting kom Leren”.

De school is verbonden met en betrokken bij de dorpsgemeenschap. De Sint Jozefschool is de enige school in Oost-Maarland en is gelegen in de gemeente Eijsden-Margraten.

De meeste ouders wonen relatief dicht bij de school. Veel kinderen komen met de fiets of lopend naar school.

Bij ons op school kent iedere leerkracht iedere leerling. Er is veel persoonlijk contact tussen ouders en team. Daardoor is onze school een vertrouwde plek, waar leerlingen zichzelf kunnen zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen. De 100-jarige Sint Jozefschool is gehuisvest in een gezellig traditierijk gebouw en heeft alle faciliteiten die voor het geven van goed en modern onderwijs noodzakelijk zijn. Naast ruime en schone klaslokalen met digitale schoolborden, hebben we een goed geoutilleerde sportzaal en veel mooie speel- en sportgelegenheden buiten.

Met ons enthousiaste en betrokken team werken wij er in ons onderwijs aan om onze kinderen op maat, in een doorgaande lijn te laten leren. De Sint Jozefschool werkt kindgericht. We stemmen de lesstof af op de verschillende niveaus van onze leerlingen. Wij werken met combinatiegroepen waarin wij kinderen aanmoedigen  om met en van elkaar te leren. Dit bereiken we o.a. door coöperatieve werkvormen te hanteren.

De ochtenden zijn hoofdzakelijk ingeruimd voor de basisvakken lezen, taal en rekenen. ’s Middags is er ruimte voor de zaakvakken en creatieve vorming die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen, waarbij zij kunnen ‘doen, denken en ervaren’. Dit doen we projectmatig  middels onze nieuwe vooruitstrevende methode “Alles-in-1”. Wij stimuleren zelfstandigheid en leren door samenhang. Wij benutten hierbij de mogelijkheden die onze omgeving ons biedt. Dit alles is mogelijk door de grote betrokkenheid, inbreng en hulp van de ouders van onze leerlingen.

Wilt u persoonlijk met ons kennismaken? U bent van harte welkom op basisschool Sint Jozef, Sint Jozefstraat 38, 6245 LN. E-mail j.vinck@kom-leren.nl of bel voor een afspraak: 043-4092121.

Onze schoolleiding wordt gevormd door:

–  Joop Vinck (directeur a.i)
–  Monique Hoeppermans (IB-er)

Ons team bestaat uit:

  • Pascale Fraikin (groep 1/2/3)
  • Sylvia Gulikers (groep 1/2/3)
  • Marlou Pletsers (groep 4/5/6)
  • Marion Egging (groep 4/5/6)
   • Robert Houben (groep 7/8)