De school en de ouders

Ouders zijn onze belangrijkste partner bij het geven van goed onderwijs. We streven naar een betekenisvolle samenwerking met ouders. Het uiteindelijke doel van de samenwerking is om in onderling overleg het leren, de motivatie en de ontwikkeling van kinderen te bevorderen.

Een goede verstandhouding tussen u en ons is dan ook van groot belang. Wij willen graag dat u zich op school thuis voelt. Daarom beginnen wij altijd met een uitgebreide kennismakingsprocedure. Ook door de algemene informatieavonden, de rapportbesprekingen, schriftelijke informatie (de nieuwsbrief) en de persoonlijke contacten hopen wij dat u zich steeds meer bij het schoolleven van uw kind(eren) betrokken gaat voelen.

De samenwerking tussen school en thuis kan op verschillende manieren, zoals deelname aan de medezeggenschapsraad en de ouderraad, maar ook bij helpen bij uitstapjes of bijvoorbeeld als leesouder.

U kunt als ouders en verzorgers op veel gebieden actief zijn bij ons op school. U kunt zich daarbij richten op activiteiten die klasgebonden zijn of op activiteiten die van betekenis zijn voor de hele school.

Activiteiten voor de klas worden georganiseerd door de leerkracht. Uw hulp bij dit soort activiteiten kan bijvoorbeeld bestaan uit het begeleiden van kinderen bij activiteiten als: Grueleskinderdag, het kabouterpad, het wandelen naar het Savelsbos, het bezoeken van de stroopfabriek en de kinderboerderij. De verantwoordelijkheid bij uitstapjes ligt bij de leerkracht. Per bouw zijn er specifieke afspraken over de rol van ouders bij uitstapjes. Deze afspraken worden vooraf aan de ouders bekend gemaakt.

Daarnaast zijn er activiteiten voor de hele school zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en het schoolreisje die vooral georganiseerd worden door de ouderraad in samenwerking met het team. Het organiseren van dit soort activiteiten kan niet zonder de steun van ouders.