Maandag 14 maart jl. werd het nieuwe project Kleding en Sport  op spectaculaire wijze geopend.

Met de slogan:'”Weg met de Winterdip” werden de kinderen , voor deze keer naar school gekomen in sportkleren, flink in beweging gezet. 

Dankzij Willow, Tymen, Yana en Jort uit groep 7/8, die samen een mooie warming-up hadden voorbereid  op passende muziek, werd het een echte happening op de speelplaats.

Het was een plezier om te zien hoe alle leerlingen, groot en klein, ouders en leerkrachten meededen.

Het voorstel om dit elke morgen te doen werd met gejuich begroet.

Een heel goed  en fris begin van een nieuwe schoolweek!