De naschoolse activiteiten bij basisschool Sint Jozef

Een impressie van de Franse les!

IMG_6944 IMG_6947

Naschoolse activiteit in de Moosjtum 

Kinderen van onze school kunnen op dinsdagmiddag deelnemen aan de naschoolse activiteit in de Moosjtum.

Hieronder al enkele foto’s

image1      image2

image3      image5

|||||||||||||||||||||||||

IMG_5843

Voor meer informatie over DE ZANGVUUGELKES

IMG_5842

Voor meer informatie over het SCHOOLSCHAKEN  klik hier

Voor meer informatie over Kindsrestaurant 2016-2017 klik hier

Naschoolse activiteiten

Onze naschoolse activiteiten  beginnen langzaam aan vorm te krijgen. Het koortje, het schaken, en sport en spel zijn reeds gestart en binnenkort staan het Kidsrestaurant in Buitengoed de Moosjtum en Franse les op het programma.

In de bijgevoegde activiteitenkalender kunt u zien wanneer de bovengenoemde activiteiten zijn ingepland.

Op onze website kunt u binnenkort hierover nog meer informatie vinden.

Vanwege het drukke programma zal kinderyoga doorgeschoven worden naar het nieuwe schooljaar.

Voor alle duidelijkheid en om misverstanden te voorkomen, willen wij hierbij aangeven dat alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij de aanbieders en de ouders ligt. Dit wil dus o.a. zeggen dat bij vragen of opmerkingen de aanbieder benaderd moet worden.  Bij afmelding dient u zelf  contact op te nemen met desbetreffende. Wanneer een activiteit een dag niet door kan gaan, zal de aanbieder u tijdig inlichten. Het moet duidelijk zijn dat de school op dat moment geen alternatieve opvang biedt.

We wensen alle kinderen heel veel naschools plezier!

Werkgroep BSO en naschoolse activiteiten,

Ernie van Engelshoven, Esther Valk, Marthe en Pascale.

|||||||||||||||||||||||||

Kalender naschoolse activiteiten December 2016 – Juli 2016

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
15:00-16:00

Schaken

(groep 5-8)

15:00-19:30

Kidsrestaurant

De Moosjtum

(15 Nov. – 21 Feb.)

Geen activiteit 15:00-16:00 Voetbal (groep 7/8)
16:45-17:30

De Zangveugelkes

16:15-17:45

Huiswerkbegeleiding

13:15-14:45

Bootcamp

(groep 1-3)

15:15-16:45 Bootcamp

(groep 4-8)

In de tweede helft van het schooljaar kunt u waarschijnlijk weer een (dans)activiteit van Nicole Senden verwachten.