Basisschool Sint Jozef biedt ook de gelegenheid voor externe aanbieders om in de school naschoolse
activiteiten te organiseren. Deze activiteiten zijn: De zangvlugelkes (een kinderkoor),
schaaklessen en niet te vergeten het Kidsrestaurant bij Buitengoed de Moosjtum (periode herfstvakantie tot carnavalsvakantie op donderdag) .

In de bijgevoegde activiteitenkalender kunt u zien wanneer de naschoolse activiteiten zijn ingepland.

Het buitenschoolse aanbod valt onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de
aanbieders en u als ouder. Dit wil ook zeggen dat bij vragen of opmerkingen de aanbieder direct
benaderd moet worden. Bij afmelding dient u zelf contact op te nemen met de aanbieder.
Wanneer een activiteit een dag niet door kan gaan, zal de aanbieder u tijdig inlichten. De school
biedt in dat geval geen alternatieve opvang.
Als er nieuwe activiteiten van start gaan, informeren wij u hier over in de nieuwsbrief van school.
We wensen alle kinderen heel veel naschools plezier!