Basisschool Sint Jozef biedt ook de gelegenheid voor externe aanbieders om in de school naschools
activiteiten te organiseren. Deze naschoolse activiteiten zijn weer van start gegaan. Het koortje, de
schaaklessen, het Kidsrestaurant, de bootcamp en de huiswerkbegeleiding zijn reeds gestart. In de
bijgevoegde activiteitenkalender kunt u zien wanneer bovengenoemde zijn ingepland.
Het buitenschoolse aanbod valt onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de
aanbieders en u als ouder. Dit wil ook zeggen dat bij vragen of opmerkingen de aanbieder direct
benaderd moet worden. Bij afmelding dient u zelf contact op te nemen met desbetreffende.
Wanneer een activiteit een dag niet door kan gaan, zal de aanbieder u tijdig inlichten. De school
biedt in dat geval geen alternatieve opvang.
Als er nieuwe activiteiten van start gaan, informeren wij u hier over in de nieuwsbrief van school.
We wensen alle kinderen heel veel naschools plezier!