De Groepsindeling

De Groepsindeling

Onze groepen zijn combinatiegroepen waarin de leerstof veelal thematisch aangeboden wordt. Vanaf groep 4 werken we met de methode Alles-in-1. In de onderbouw werken we met zelfontworpen thema’s die aansluiten bij de thema’s van de midden- en bovenbouw. Onze manier van werken biedt, naast de specifieke, op elke jaargroep gerichte instructiemomenten, ook thematisch en groepoverstijgend onderwijs.

Er zijn 4 klassen:

  • groep 1&2 (circa 16 leerlingen)
  • groep 3&4 (circa 16 leerlingen)
  • groep 5&6 (circa 16 leerlingen)
  • groep 7&8 (circa 27 leerlingen)