Belangrijke data in het verschiet

04-11 – Bezoek peuterspeelzaal vanaf 11.00 uur

05-11 – Studiedag ‘kom Leren’ – VRIJ VOOR ALLE LEERLINGEN VAN GROEP 1 T/M 8

11-11 – Sint Maartensfeest

13-11 – Cijferkaarten mee naar huis voor groep 5 t/m 8

19-11 – FESTA groep 1 t/m 4 vanaf 11.15 uur in de gymzaal met het thema: KLEUREN

20-11 – Uitgave Nieuwsbrief 3

20-11 – Internationale dag van de Rechten van het kind

01-12 – Ouderraadvergadering vanaf 20.00 uur in de teamkamer

05-12 – ’s Morgens Sinterklaasviering

12-12 – FESTA groep 5 t/m 8 vanaf 13.30 uur in de gymzaal met het thema: KLEUREN

18-12 – Uitgave Nieuwsbrief 4

18-12 – Kerstfeest op school

21-12 – Begin van de Winter

06-01 – Luizencontrole groep 1 en 2

06-01 – Feest van Driekoningen

07-01 – Luizencontrole groep 6, 7 en 8

09-01 – Luizencontrole groep 3, 4 en 5

 

KERSTVAKANTIE

Maandag 22 december 2014 t/m vrijdag 02 januari 2015